news-details
Društvo

Na Gradskom groblju Gvozden brijeg sahranjen dr Duško Kljakić

Na Gradskom groblju Gvozden brijeg u Baru danas popodne sahranjen je doktor medicinskih nauka Duško Kljakić, ginekolog i akušer u Opštoj bolnici Bar. Pored porodice, omiljenog ljekara i uglednog građanina Bara na vječni počinak ispratili su i zvuci brodskih sirena iz Luke Bar. 

Nakon duge i teške borbe sa opakom bolešću, dr Kljakić je devetog maja preminuo u 52. godini života u Gracu, kao deveta žrtva koronavirusa u Crnoj Gori. Prije transporta za Grac, od izbijanja epidemije, dr Kljakić je liječen prvo u Opštoj bolnici Bar, a potom i u Kliničkom centru Crne Gore u Podgorici.

Obrazovni put Duško Kljakić započeo je u Baru gdje je završio osnovnu i srednju školu, a potom je diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta Beograd 1993. Iste godine počeo je da radi u barskom Domu zdravlja. U Opštoj bolnici “Danilo I” na Cetinju, radio je skoro sedam godina.

Specijalisticki ispit, iz ginekologije i akušerstva, sa odličnom ocjenom, položio je 1999. i u 31 godini postao jedan od najmlađih crnogorskih ljekara specijalista . U Kliničkom centru Crne Gore u Podgorici radio je od 2002. a iz porodičnih razloga, vratio se u rodni Bar 2004. i do smrti je radio u Opštoj bolnici. Kao ljekar, ginekolog bio je radno angažovan i u privatnoj klinici “Eskulap” u Baru.

Stručno tijelo Medicinskog fakulteta u Beogradu 2009. izabralo ga je za mentora u dijelu specijalistickog staža iz ginekologije i akušerstva, a 2010. Ministarstvo zdravlja dodijelilo mu je zvanje primarijusa.

Dr Kljakić je u julu 2019. doktorirao na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta Kragujevac na temu “Uticaj ekspresije estrogenskih i progesteronskih receptora na angiogenezu, apoptozu i proliferaciju ćelija mioma kod žena u pre i post menopauzi”. Kao autor i koautor objavio je 97 stručnih radova, a učestvovao je na brojnim domaćim i međunarodnim naučnim skupovima.

Zbog još uvijek važećih ograničavajućih mjera o okupljanju većeg broja ljudi, planirana komemorativna sjednica u sali SO Bar povodom smrti dr Kljakića je odložena do dana kada će se zvanično steći uslovi za komemoraciju. 


Doktoru Dušku u čast, trubile su i sirene sa brodova iz barske luke, jer je za života bio izuzetan ljubitelj i poznavalac pomorstva, a po sopstvenim riječima, da nije izabrao medicinu, bio bi kapetan broda.

Smrt dr Duška Kljakića nemjerljiv je gubitak porodice, i izuzetno težak gubitak grada Bara koji je ostao bez dobrog i poštovanog građanina, uglednog stručnjaka velikog znanja i širokog obrazovanja, a nadasve Čovjeka koji je svojom plemenitošću motivisao na dobra djela i pozitivne misli sve ljude sa kojima se susretao, družio i kojima je pomagao.