news-details
Društvo

U Baru postavljen novi gradski mobilijar uz pomoć GIZ i Zajednice opština Crne Gore

Bar je od ove nedjelje bogatiji za dva sistema za parkiranje bicikala i tri specijalizovane rampe na objektima javnih ustanova za pristup osoba smanjene pokretljivosti.

Parkinzi za bicikla sa siluetom automobila postavljeni su pored parking prostora na trgu Vladimira i Kosare i na mjestu predviđenom za paralelno parkiranje uz zgradu Opštine Bar, a specijalizovane rampe i rukohvati, u skladu sa standardima za osobe sa smanjenom pokretljivošću i prethodno uklanjanje arhitektonskih barijera, postavljeni su na ulazu zgrade Opštine Bar, Doma kulture „Vladimir Popović Španac“ i Galerije „Velimir A. Leković“. Propisni rukohvati postavljeni su i na glavnom ulazu u zgradu Opštine, ulazu u Građanski biro i na ulazu službe matičara.

Ovaj mobilijar Opština Bar je dobila u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore i Njemačkom razvojnom agencijom (GIZ),  a kroz  pilot projekat energetski efikasne urbane mobilnosti čiji su ciljevi unaprijeđenje energetske efikasnosti, zdrave životne okoline i urbane mobilnosti građana po uzoru na brojne evropske gradove.

-Građani treba da budu upoznati sa konceptom energetske efikasnosti i urbane mobilnosti, a uređenje grada je neophodno u skladu sa zelenim strategijama. Načelo urbane mobilnosti podrazumijeva grad po mjeri ljudi, a ne po mjeri automobila. Kroz ovu interesantnu instalaciju ukazujemo koliko jedan automobil zauzima prostora koji može biti iskorišten za alternativni i zdraviji vid prevoza kakav je biciklo. Akcenat je na biciklizmu i uklanjanju arhitektonskih barijera postavljanjem rampi i rukohvata, u skladu sa standardima za osobe sa smanjenom pokretljivošću na ulazima javnih institucija-navela je pomoćnica sekretara Sekretarijata za uređenje prostora Darinka Martinović Milošević

Sekretar Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine u Opštini Bar Vesko Gvozdenović kazao je da je Opština prepoznala značaj ovakvog projekta i obezbjedila eksterno finansiranje koje je u funkciji održivog razvoja.

-Ovaj Sekretarijat, kao nosilac projekta, i dalje će tražiti modele za obezbjeđivanje sličnog mobilijara koji će biti od koristi građanima Bara-dodao je Gvozdenović.

Pilot projekat sproveden u Baru  dio je projekta „Energetski efikasna urbana mobilnost u zemljama jugoistočne Evrope (SUMSEEC II) koju Zajednica opština Crne Gore realizuje u saradnji sa GIZ-om. U okviru projekta raspisan je javni konkurs na kojem je Opština Bar ostvarila finasijsku podršku i stručnu pomoć, sa najinovativnijim i najkreatvnijim planom.

Osnovni ciljevi projekta su razvoj održivih, energetski efikasnih i zelenih transportnih rješenja za gradove JIE, u skladu sa definisanim strateškim opredjeljenjima Evropske unije i njenih zemalja članica. Vrijednost projekta je 6.555 eura, a pored sredstava obezbijeđenih od strane GIZ-a, projekat je sufansirala Opština Bar.

-Ono što je izdvojilo predlog Opštine Bar jeste inovativan način prikaza da površina parking mjesta za jedan automobil zauzima mjesta kao i parking za deset bicikala. Na taj vizuelno privlačan način lokalna uprava poziva svoje stanovništvo da više koristi biciklo. Pored toga, koncept urbane mobilnosti u gradskoj sredini podrazumijeva i pokretljivost i pristup kulturnim sadržajima i javnim službama svih kategorija stanovništva, što je postignuto postavljanjem pristupnih rampi za korišćenje osoba smanjene pokretljivosti-rekla je regionalna projekat menadžerka GIZ-a Jasna Sekulović.