news-details
Društvo

U Opštini Ulcinj spremaju smanjenje plata funkcionerima

Izvor: Ul-info

Predsjednik Opštine Ulcinj Ljoro Nrekić uz pomoć sekretarijata i odborničkih klubova u opštinskom parlamentu priprema predlog ekonomskih mjera lokalne uprave za podršku građanima i privredi, saznaje Portal Ul-info.

Pored ostalog, biće obavljen rebalans budžeta i nastavljena realizacija pokrenutih kapitalnih projekata.

Predloženo je i odlaganje placanja poreza na nepokretnosti za sva fizička i pravna lica za ovu godinu.

Planira se i smanjenje plata svim funkcionerima Opštine Ulcinj za 10 odsto za period od dana donošenja privremenih mjera do kraja 2020. godine. Isto važi i za preduzeća čiji je osnivač Opština Ulcinj (direktori, pomoćnici i zamjenici direktora).