news-details
Društvo

Izviđači u akciji „Budi spreman“

Ove godine Savez izviđača Crne Gore (SICG) u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Crne Gore sprovodi projekat  „Budi spreman“ , koji ima za cilj da ojača kapacitete same izviđačke organizacije za djelovanje u slučaju elementarnih nepogoda.

Zakonom o zaštiti i spašavanju Crne Gore, članom 64. SICG je prepoznat kao specijalistička jedinica koja djeluje u slučaju vanrednih okolnosti i elementarnih nepogoda. Zbog toga svaka izviđačka jedinica u Crnoj Gori obučava najstarije članove svoje organizacije kako i na koji način da pomognu društvu usled situacija poput poplave, zemljotresa, požara i slično.

-Izviđači Crne Gore već imaju formiranu nacionalnu jedinicu koja broji 20 članova. Kroz projekat „Budi spreman“uspjeli smo da obezbjedimo opremu vrijednu preko 8.000 eura. Na raspolaganju Nacionalnom timu za djelovanje u slučaju vanrednih situacija biće novi agregat, alat, sistem rasvjete, štapski šatori  i sistem veze, nabavljeni u sklopu projekta.

Svi članovi Nacionalnog tima dobili su i nove uniforme predviđene za razne vremenske prilike, ličnu opremu koju će koristiti u zavisnosti od potreba-navodi  predsjednik SICG Peko  Vukadinović.

Načelnik SICG  Dušan Masoničić ukazuje da izviđači planiraju da se u narednom periodu posvete obuci članova novoformirane jedinice za djelovanje u slučaju elementarnih nepogoda.

-Plan je da u saradnji sa Crvenim krstom Crne Gore svi pripadnici jedinice prođu osnovnu obuku iz pružanja prve pomoći kao i kurs za radioamatere pri Savezu radioamatera Crne Gore.

Zadatak izviđačkog tima za djelovanje u slučaju vanrednih situacija jeste da koordiniše i gradi privremena naselja za pogođeno stanovništvo, vodi računa o evidenciji i stanju na terenu, pruža podršku drugim jedinicama prilikom potrage za nestalim licima, te da učestvuje u kolektivnim radnim zadacima na terenu i pomaže Crvenom krstu Crne Gore-kaže Masoničić.

SICG ističe svoju ulogu tokom zemljotresa koji je zadesio crnogorsko primorje 1979, ali i velike eksplozije na Viru kod Nikšića 2006.  Ruka pomoći izviđača se vidjela i tokom velikih sniježnih padavina u Nikšiću i Rožajama, požara u NP „Lovćen“ ali i djelovanjem članstva prilikom velikih poplava u Doboju.

-Sve ove nemile situacije su dokaz da naša organizacija mora ulagati više i u ovaj segment programa sa ciljem da doprinesemo boljem sistemu zaštite i spašavanja u Crnoj Gori. Mnogo puta do sada izviđači su podizali čitava naselja šatora za prihvat unesrećenih lica ili za potrebe čuvanja imovine našeg stanovništva tokom vanrednih situacija-dodaju Vukadinović i Masoničić.

Pored obuke, u planu su i nabavka vozila za prevoz jedinice, te vozila za prevoz opreme.

-Sigurni smo da ćemo i ovaj izazov riješiti i da će donatori, privredni subjekti prepoznati korist ulaganja u sistem zaštite i spašavanja. Ovom prilikom i pozivamo sve one koji bi mogli da nam pomognu povodom ove aktivnosti da se jave SICG putem mail-a sicg@t-com.me.

Kroz projekat „Budi spreman“ koji finansira MUP, održaćemo i pokaznu vježbu svojih sposobnosti i kapaciteta. Koristimo ovu priliku da se zahvalimo Direktoratu za vanredne situacije MUP-a na partnerskoj saradnji, sa željom da se ona nastavi na zadovoljstvo svih-zaključuju čelnici SICG.