news-details
Kultura

Novi život hercegnovskih tvrđava

Izvor, foto: Radio Jadran

Prenamjena tvrđave Španjola i pretvaranje u kreativni hab koštaće oko tri miliona eura. To je dio projekta uspostavljanja kreativnog haba sa rezidencijama za umjetnike zemalja 17+1 u okviru kompleksa tvrđava.

Konkretni radovi trebalo bi da počnu nakon odobrenja zemalja iz mehanizma saradnje Kine i CCE 17+1. Novac bi trebalo da bude obezbijeđen iz tih mehanizma, navodi se u Vladinoj Informaciji o aktivnostima na realizaciji projekata od kapitalnog značaja za kulturu. Preciznije vremenske odrednice, međutim, nema.

Shodno prostornim kapacitetima kompleksa tvrđave Španjola, planirano je više sadržajnih cjelina budućeg haba: izložbena i prezentaciona cjelina, smještajna i cjelina za individualni ili grupni rad sa ateljeima, kombinovana cjelina – koja spaja individualni rad sa smještajem, uprava i kancelarije sa recepcijom i zajednička bašta – ljetnja pozornica.

U saradnji sa UNDP obezbijeđenoje  20.500 eura ( 24.000 američkih dolara) i realizovan međunarodni javni konkurs za Idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje prenamjene kompleksa tvrđave. Prvu nagradu u iznosu od 15.000 dolara osvojio je tim arhitekata pod šifrom 3003 koji čine  Nikola Novaković, Marija Novaković, Bogdan Kušević, Đina Prnjat, Nikoleta Savić, Saša Radojković, Nemaja Mitrović i Katarina Pašić iz Crne Gore.

-Koncept se zasniva na preklapanju i stalnoj interakciji između budućnosti i prošlosti i konačnom susretu dva vremenska perioda. Izvornost estetskog izraza postigla bi se kombinovanjem očuvanja postojećih građevina s prozirnim polikarbonatom, koji je vizuelno neupadljiv i stvara interakciju između enterijera i eksterijera.

Korisnici imaju osjećaj beskonačnosti i slobode u ograničenom prostoru. Pejzaž unutar tvrđave nagovještava modernu interpretaciju tradicionalnog gumna i stvara izolovane prostore za umjetničke radove. Istovremeno, rješenje vodi računa o energetskoj efikasnosti i principima održivosti-navedeno je u obrazloženju žirija.

Konkurs je realizovan u okviru programa „Kreativna Crna Gora – ekonomska valorizacija i kreativne industrije“, koji zajednički sprovode Ministarstvo kulture i UNDP. Međunarodni konkurs bio je otvoren od 17. februara do 10. aprila, a učestvovalo je više od 60 autora – arhitekata grupisanih u timove iz Crne Gore, Srbije, Makedonije i Austrije.

 Stručni žiri razmatrao je 18 pristiglih radova koji su ispunjavali sve uslove propisane konkursom. Vrijednovani su na osnovu originalnosti i inovativnosti projektnog rješenja, primjene konzervatorskih principa zaštite vizuelnog identiteta sa posebnom pažnjom na dizajn kojim kreativni hab može biti pokretač za postizanje ciljeva održivog razvoja, ispunjavanja programskih zahtjeva, uz racionalnost i ekonomičnost rešenja.

O mehanizmu 17+1

Radi intenziviranja međunarodne saradnje u okviru politika koje se odnose na kreativne industrije, Ministarstvo kulture iniciralo je osnivanje 17+1 Kreativnog haba u Crnoj Gori. Ideja 17+1 kreativnog haba pokrenuta je sa potrebom za udruživanjem radi direktne podrške razmjeni kreativnog potencijala umjetnika i cirkulacijom proizvoda kreativnih industrija među zemljama u okviru Mehanizma 17+1.

-Kreativni hab 17+1 zamišljen je kao rezidencija orijentisana ka proizvodima, što znači da će rezident (umjetnik) iz zemalja u okviru Mehanizma 17+1 boraviti u njemu (u trajanju od jednog do tri mjeseca) radi kreiranja sopstvenog kreativnog djela u svim fazama proizvodnje, uključujući promociju i plasman proizvoda. Ovaj koncept je zasnovan na modelu “people to people” i to na praktičnom nivou-.

U funkciji realizacije ove ideje, Ministarstvo kulture za obezbjeđenje prostora prepoznalo je kao adekvatno rješenje smiještanje kreativnog haba 17+1 u nepokretnom kulturnom dobru na crnogorskoj obali. Dijeleći kreativni prostor i znanja sa ostalim rezidentima, umjetnik koji boravi u kreativnom habu imaće priliku da u potpunosti realizuje i testira ideju u ovom inovacionom sistemu, posebno dizajniranom da dovede do najboljih kreativnih rezultata.

U sklopu tvrđave Španjola nalazi se 13 objekata. Posljednjih nekoliko godina NVO Sinergija dio unutrašnjosti tvrđave koristi radi kulturne afirmacije, organizujući „otvorenu galeriju“ i festival elektronske muzike. Do sada su organizovali četiri takve manifestacije krajem avgusta. Tvrđava zaživi i početkom februara, kada njen vrh postane cilj sportsko zabavne manifestacije Skalinada.

Preuređen dio tvrđave Forte Mare

Kroz saradnju Ministarstva kulture i UNDP, tokom marta i aprila, unutar tvrđave Forte Mare adaptiran je nivo -4.08 radi stvaranja uslova za upis tvrđave na UNESCO listu svjetske baštine. Za adaptaciju i obavljanje konzervatorskog i stručnog nadzora, Ministarstvo i UNDP obezbijedili su skoro 79.000 eura.

Kancelarija za međunarodnu saradnju Opštine Herceg Novi, kroz implementaciju prekograničnog trilaterarnog projekta FORTITUDE, treba da obezbijedi pokretno gledalište i platno, 3D projektor i drugu digitalnu opremu, kao i kompletan mobilijar za stalne i povremene postavke. Za realizaciju tog projekta Opštini/Kancelariji opredijeljeno je 374.000 eura.

Sanacija Kanli kule nakon sanacije klizišta