news-details
Ekonomija

Za Luku Bar planirani novi lukobran, novi terminal i šest gatova

Novi kontejnerski terminal, novi lukobran na vrhu rta Volujica i nova tri gata –sadržaji su koje za Luku Bar predviđa upravo objavljena Strategija razvoja pomorske privrede Crne Gore za period 2020-2030, u koju je portal Feral.bar imao uvid.  

U ovom dokumentu Ministarstva saobraćaja i pomorstva (MSP), navodi se da se ovim Planom u Luci Bar predviđa glavni intermodalni terminal na obalnom području Crne Gore “u kome se planiraju kamionski terminali, Ro-Ro terminali, kontejnerski terminali i sl.”.

-Predviđena je i gradnja Međunarodnog kontejnerskog terminala. Izvodljivost i karakteristike potencijalnog kontejnerskog terminala biće utvrđene u prestojećem periodu, imajući u vidu da ovaj projekat treba dodatno razraditi i prilagoditi stvarnim potencijalima crnogorske pomorske privrede i odnosnom tržištu-piše u Strategiji.

U ovom dokumentu MSP navodi se da razvoj luke Bar u drugoj fazi treba da omogući dodatnih pet miliona tona godišnjeg pretovara robe, čime se dostiže stepen iskorišćenosti ukupnog kapaciteta Luke Bar od 12 miliona tona “utvrđen Prostornim planom Crne Gore”.

-Povećanje kapaciteta Luke omogućava izgradnja i uređenje nove lučke akvatorije od postojećeg glavnog lukobrana do vrha brda Volujica koju čine sledeći hidrograđevinski objekti: novi lukobran na vrhu rta Volujica u dužini od 1.665 m sa kotom krune na +7mnv i zaštitni lukobran dužine od 330 m, novi gat sa operativnom obalom dužine 1.500 m koji se dobija rekonstrukcijom i dogradnjom postojećeg glavnog lukobrana na kojem se dobija šest vezova-navodi se u Strategiji.

Od toga, četiri veza imaju dužinu 240 m i dubinu dna -14mnv, jedan 220 m i jedan 260 m sa dubinom dna od -16 mnv, a dva nova gata su predviđeni sa dužinom 600 m i širinom 100 m na kojima se formira ukupno 14 vezova sa dubinom dna od -14 mnv I -18 mnv.

-Unutar bazena se formira okretnica brodova radijusa od 500 metara-navodi se pored ostalog u ovom dokumentu MSP.