news-details
Ekonomija

Unija poslodavaca zahtijeva za hotele status najugroženijih subjekata

Unija poslodavaca Crne Gore apelovala je danas na Nacionalni koordinacioni tim  za zarazne bolesti  (NKT) da privredne subjekte iz hotelske industrije što hitnije svrsta u grupu onih koji pripadaju najugroženijem dijelu privrede, “što bi im omogućilo i pristup adekvatnim mjerama pomoći i podrške države”.

-Iako je Vlada nedavno najavila kreiranje mjera pomoći turizmu i za to zadužila novoformiranu Radnu grupu,  NKT-u smo ukazali na određene nelogičnosti u tumačenju nadležnih koje, ukoliko kao takve dožive primjenu i u praksi, mogu rezultirati daljim produbljivanjem krize koju je pandemija COVID-19 već proizvela u ovom sektoru-saopštili su iz Unije.

Prema istim navodima, to je svrstavanje hotela u kategoriju privrede čija je djelatnost djelimično ugrožena, umjesto u kategoriju najugroženijih privrednih subjekata kojima je zabranjena djelatnost, “što je jedino ispravno i apsolutno odgovara aktuelnoj situaciji”.

-Dodatno zabrinjava što takvo svrstavanje stiže od strane pojedinih članova Vladinog tima zaduženog za izradu paketa podrške privredi, na šta ukazuju njihove nedavne izjave medijima upravo o hotelima, turističkim agencijama i nekim preduzećima iz oblasti saobraćaja za koje navode da pripadaju grupi onih čije je poslovanje djelimično ograničeno, iako činjenice pokazuju da iste de facto ne mogu da rade.

Na ovkvu našu ocjenu  ukazuje i ranija Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa, kojom je, pored mjera zatvaranja ugostiteljskih objekata, kafića, kafana, kafeterija, restorana i barova, te disko klubova (barova i noćnih klubova), predviđena i zabrana pružanja ugostiteljskih usluga u hotelima, osim za prijavljene goste-ukazuju iz Unije.

Ističući da  uvažavaju napore Vlade da sačini mjere koje mogu udovoljiti zahtjevima i potrebama privrede, iz Unije su predložili da subvenciju zarade treba vezivati za iznos isplaćene prosječne zarade zaposlenog (za posljednja dva ili tri mjeseca prije uvođenja mjera), s tim da minimum subvencije iznosi 100 odsto minimalne zarade, a (uvažavajući realna ograničenja državnog budžeta) da maksimum subvencije iznosi do 70 odsto prosječne zarade u Crnoj Gori, zavisno od visine isplaćenih zarada.

Iz Unije kažu da se od države  očekuje da  prema hotelskoj industriji odredi i pripadajuće subvencije pri čemu se, prilikom odobravanja istih, od hotelijera može tražiti dokaz da li su radili ili ne.

-Ako se navedeni propusti u tumačenju položaja hotelijera što hitnije ne koriguju, te izostane očekivani nivo podrške njihovom radu, posljedice takvih odluka odraziće se ne samo na brzinu oporavka i održivost poslovanja hotela, već i na opstanak radnih mjesta u njima. U tom slučaju, moguća su i brojna druga negativna kretanja u hotelskoj i ostalim vezanim industrijama, a posljedično i uticaj takvih efekata na BDP, izvoz i investicije-ocjenili su iz Unije poslodavaca.