news-details
Ekonomija

Društvo maslinara Bar pokreće zaštitu „Barskog maslinovog ulja“

Društvo maslinara Bar je donijelo konačnu odluku o pokretanju zaštite barskog maslinovog ulja koje se prioritetno proizvodi od autohtone sorte maslina „Žutica“.

Na inicijativu Društva maslinara Ba, uz saglasnost i podršku Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, a  posebno načelnice Direkcije za šeme kvaliteta Merise Čekić, u Opštini Bar je održan sastanak predstavnika maslinarskih organizacija i Opštine sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja na kojem su razmatrane mnogobrojne opcije oblika zaštite maslinovog ulja u Crnoj Gori, “ od ideje da se zaštiti na crnogorskom i regionalnom niivou, pa sve do lokalne zaštite”.

-Analizirajući sortiment maslina i njegovu zastupljenost po opštinama, zaključeno je da bi zaštita na crnogorskom nivou zbog različite zastupljenosti Žutice i drugih prepreka bila veoma teško izvodljiva. Sa druge strane, kako je i sama načelnica Čekić primijetila, Bar odnosno barsko maslinovo ulje ima dugogodišnju reputaciju na tržištu i  to ne bi trebalo izgubiti-navodi se u saopštenju nakon sastanka.

Uz dogovor sa drugim maslinarskim organizacijama i predstavnicama Opštine i Ministarstva, donijeta je odluka da Društvo maslinara Bar nastavi aktivnosti na zaštiti brenda „Barsko maslinovo ulje“.

-Društvo maslinara Bar spremno čeka da krene sa zaštitom oznaka porijekla, a dobrodošle su sve inicijative o zaštiti maslinovog ulja na regionalnom ili na nivou Crne Gore. Barani će raditi na izradi elaborata za „Barsko ulje“ , za očekivati je da bude još zainteresovanih za zaštitu i njima su otvorena vrata da se bilo kada priključe.

O zaštiti „Žutice“, odnosno maslinovog ulja proizvedenog od nje, javno i tajno se priča skoro 20 godina i predstavnici Društva maslinara Bar su ponosni što su baš oni bili akteri donošenja ove odluke i što će sigurno biti prva maslinarska organizacija u Crnoj Gori koja je uspjela da projekat dovede do kraja i zaštiti barsko ulje. Rukovodstvu Drušva maslinara Bar je čast što su pokrenuli i ovu inicijativu i što će biti realizatori prokjekta-dodaje se u saopštenju.